Đổi mới

Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone, iPad, Macbook, Apple watch tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1 từ Bi House.

Dòng máy Phương pháp định giá Giá thu cũ ước tính(*)
iPhone 11 Pro Max $500 Định giá Apple + 9.350.000đ
iPhone 11 Pro $450 Định giá Apple + 7.200.000đ
iPhone 11 $350 Định giá Apple + 5.350.000đ
iPhone XS Max $370 Định giá Apple + 4.500.000đ
iPhone XS $300 Định giá Apple + 3.500.000đ
iPhone XR $250 Định giá Apple + 2.900.000đ
iPhone X $250 Định giá Apple + 2.200.000đ
iPhone 8 Plus $210 Định giá Apple + 2.900.000đ
iPhone 8 $140 Định giá Apple + 2.000.000đ
iPhone 7 Plus $140 Định giá Apple + 1.650.000đ
iPhone 7 $100 Định giá Apple + 1.325.000đ
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%
Dòng máy Phương pháp định giá Giá thu cũ ước tính(*)
MacBook Pro Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse Liên hệ để có giá thu tốt nhất
MacBook Air Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse Liên hệ để có giá thu tốt nhất
MacBook (12 inch) Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse Liên hệ để có giá thu tốt nhất
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%
Dòng máy Phương pháp định giá Giá thu cũ ước tính(*)
iPad Pro 2018 (12.9-inch) Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse Định giá Apple + 4.800.000đ
iPad Pro 2018 (11-inch) Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse Định giá Apple + 4.500.000đ
iPad Pro 2017 (10.5-inch) Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse Liên hệ để có giá thu tốt nhất
iPad Pro 2016 (9.7-inch) Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse Liên hệ để có giá thu tốt nhất
iPad Pro 2015 (12.9-inch) Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse Liên hệ để có giá thu tốt nhất
iPad Gen 5 (2017) Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse Lên tới 4.500.000đ
iPad Gen 6 (2018) Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse Lên tới 4.600.000đ
iPad Gen 7 (2019) Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse Định giá Apple + 1.990.000đ
iPad Air 2 Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse Lên tới 4.150.000đ
iPad Air 3 Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse Định giá Apple + 2.070.000đ
iPad Mini 4 Định giá bằng tools Apple chính hãng tại BiHouse Lên tới 3.990.000đ
iPad Mini 5 Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse Định giá Apple + 2.000.000đ
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%
Dòng máy Phương pháp định giá Giá thu cũ ước tính(*)
Apple Watch Series 5 Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse Định giá Apple +2.000.000đ
Apple Watch Series 4 Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse Định giá Apple + 2.000.000đ
Apple Watch Series 3 Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse Định giá Apple + 1.500.000đ
Apple Watch Series 6 Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse Định giá của Apple + 2.000.000 đ
Apple Watch SE Theo định giá Apple và trợ giá của BiHouse Định giá Apple + 2.000.000 đ
(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%