Apple hợp tác Hyundai tung mẫu beta xe điện vào năm 2022

13 01, 2021

Apple hợp tác Hyundai tung mẫu beta xe điện vào năm 2022

Cách ẩn đi tất cả hình ảnh nhạy cảm trong iPhone

13 01, 2021

Cách ẩn đi tất cả hình ảnh nhạy cảm trong iPhone

Đế chế laptop của Intel đang bị đe dọa bởi AMD Ryzen và Apple Silicon

07 01, 2021

Đế chế laptop của Intel đang bị đe dọa bởi AMD Ryzen và Apple Silicon

App Store đạt doanh thu 72 tỷ đô trong năm 2020

07 01, 2021

App Store đạt doanh thu 72 tỷ đô trong năm 2020

iPhone 13 có thể sẽ sử dụng tấm nền của Samsung sản xuất, hỗ trợ tần số quét 120 Hz

07 01, 2021

iPhone 13 có thể sẽ sử dụng tấm nền của Samsung sản xuất, hỗ trợ tần số quét 120 Hz

[rò rỉ] 2 nguyên mẫu iPhone gập đã vượt qua các bài kiểm tra độ bền nội bộ?

04 01, 2021

[rò rỉ] 2 nguyên mẫu iPhone gập đã vượt qua các bài kiểm tra độ bền nội bộ?

Doanh số bán hàng của iPhone 12 đã tăng 21% so với thế hệ iPhone 11

31 12, 2020

Doanh số bán hàng của iPhone 12 đã tăng 21% so với thế hệ iPhone 11

Mua Hàng: 0833 63 63 63

Kỹ thuật: 0838 263 263